Mark & Trädgård
Markanläggning/ TrädgårdsanläggningUnder vår höst och sommar finns det få saker som jag tycker är så roligt som att få vara ute och jobba i mark och trädgårdar! 


Jag har gedigen erfarenhet av de flesta typer av markjobb och har ofta en bra idé om hur man på ett bra sett knyter ihop det estetiska & det praktiska.

Jag jobbar oftast ensam, men vid större jobb kan det vara nödvändigt att vi är fler.  Målet är att vi försöker jobba så effektivt som möjligt för att kunna erbjuda bra priser.


Vare sig ni har en ritning från en landskapsarkitekt över hela tomten som ska bli till verklighet eller bara vill ha ett träd planterat så är ni hjärtligt välkomna att kontakta mig! Sebastian Blohm

0708-816637


sebastian.blohm@blohms.se


Vi utför bland annat:


-Grävarbeten

-Gräsmattor

-Murar & Naturstensmurar

-Stenläggningar & garageuppfarter

-dräneringar

-tilläggsisolering av grund

-Dekorationsytor

-plantering av häckar

-borttagning av häckar och träd

-Altaner

-Fasadstensättning*Vi innehar Entrepenad och Ansvarsförsäkring försäkring